Archive for Październik, 2014

Bezpłatne szkolenia dla pedagogów, nauczycieli i wychowawców klas w szkołach ponadpodstawowych

Zapraszamy wszystkich nauczycieli i wychowawców klas, którzy mimo ograniczeń systemowych chcą wejść w kontakt z uczniami i wpłynąć na nich w konstruktywny sposób.

1. „Skuteczny wychowawca”

Celem szkolenia jest wyposażenie w wiedzę i umiejętności pozwalające na przeciwdziałanie występowania destrukcyjnych form zachowania w klasie – lepsze rozumienie młodych ludzi oraz mechanizmów, które kierują funkcjonowaniem młodzieży w grupie. Zagadnienia:

a. Oddziaływania profilaktyczne w pracy z młodzieżą. Kształtowanie konstruktywnych postaw i zachowania uczniów.
b. Wykorzystanie procesu grupowego w pracy z klasą – m.in. integracja kierowana.
c. Prowadzenie zajęć w oparciu o metody aktywne.
d. Przeprowadzanie interwencji w klasie oraz w czasie rozmów indywidualnych. Rozmowy z nastolatkami o ryzykownym zachowaniu.
e. Możliwości i ograniczenia w podejmowaniu działań korekcyjnych wobec młodzieży na terenie szkoły.

Terminy i czas trwania: Zajęcia obejmują 12 godzin – podzielone są na dwa spotkania po 6h w godzinach od 8:00 do 14:00. Aby uzyskać zaświadczenie, należy być obecnym na obu częściach.

Grupa 1: 27.10.2014 (poniedziałek) oraz 29.10.2014 (środa)
Grupa 2: 18.11.2014 (wtorek) oraz 20.11.2014 (czwartek)

2. „Doskonalenie umiejętności dialogu z młodzieżą w obszarze problemów seksualnych”

Celem szkolenia jest wyposażenie w wiedzę i umiejętności pozwalające na przeprowadzanie interwencji w obszarze ryzykownych zachowań seksualnych (co jest normalne, co powinno niepokoić, jak reagować).

Prowadzenie: Wiesław Sokoluk. Od 30 lat zajmuje się seksuologią kliniczną i rozwojową, prowadząc w tych obszarach praktykę psychoterapeutyczną oraz działalność edukacyjną oraz szkoleniową. Jest wieloletnim członkiem i superwizorem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Od lat publikuje w prasie, jest autorem m.in. poradnika „Wychowanie do życia w rodzinie. Poradnik metodyczny dla nauczycieli”.

Termin i czas trwania: Zajęcia odbędą się 8.11.2014 (sobota) w godzinach 8:00-16:00. Zapisy telefonicznie.

Szczegóły: http://krakow.praesterno.pl/szkolenia-nauczyciele/

Program współfinansowany z Województwa Małopolskiego.

wm-logo

Bezpłatne warsztaty dla rodziców nastolatków

Grupa warsztatowa „Domowe Partnerstwo”

Zagadnienia poruszane na zajęciach wynikają ze spraw, z jakimi zgłaszają się rodzice, ponieważ aby zrozumieć nastolatka i swoje kłopoty z nim, trzeba zrozumieć siebie i swoje sposoby reagowania w konkretnych sytuacjach.

Ponadto, aby skutecznie wpływać na swoje dziecko, należy rozumieć, co rządzi człowiekiem. Wiedza na tzw. tematy ludzkie (emocje, więzi, budowanie związków, rozwój, porozumiewanie się) pozwoli Wam osłabić wpływ tego, co destrukcyjne i spowoduje, że będziecie Państwo mądrymi przewodnikami dla swoich dzieci.

Zajęcia obejmują 10 spotkań w stałej grupie (ok. 10 osób). Grupa spotyka się raz w tygodniu. Rozpoczęcie zajęć – pierwsza połowa listopada. Z każdym z rodziców prowadzący spotyka się na rozmowę wstępną.

Szczegóły: http://krakow.praesterno.pl/dla-doroslych/

Program współfinansowany ze środków Wojwództwa Małopolskiego.wm-logo