Wierzymy, że ludzie
chcą być lepsi i mądrzy.

Wiemy, że ludzie mają swoje plany, marzenia i aspiracje. Wiemy też, że czasami na drodze do ich spełnienia pojawiają się przeszkody. Nie wszyscy jednak mają takie same szanse, żeby samodzielnie sobie z nimi poradzić.

Uważamy, że ludzie powinni otrzymać pomoc zanim doświadczą negatywnych konsekwencji swoich problemów. Uważamy też, że powinna ona być dostępna dla wszystkich, którzy jej potrzebują. Pomagamy przezwyciężać ograniczenia. Robimy to profesjonalnie, z pasją i zaangażowaniem.

Wymagamy od siebie
i naszych podopiecznych

Wymagamy od siebie i naszych podopiecznych. Od siebie kompetencji, współpracy, rzetelności wobec siebie nawzajem. Od podopiecznych zaangażowania we współpracę z nami, uczciwości, i od pewnego momentu odpowiedzialności. Mając świadomość że często balansujemy pomiędzy paradygmatem psychologicznym i pedagogicznym oczekujemy od naszych podopiecznych by z naszą pomocą stawali się porządnymi, uczciwymi ludźmi. Żeby budowali swoje życie, związki z innymi w oparciu o wartości prospołeczne. By wspólnie z nami walczyli o siebie, o siebie mądrego, do którego będą mieli szacunek i będą lubili, z którego będą za jakiś czas dumni…

W swojej pracy:

 • Kierujemy się wiarą w ludzi i głębokim przekonaniem w sens działania na ich rzecz.
 • Dajemy narzędzia i wsparcie. Torujemy drogę do zmian, przezwyciężać ograniczenia.
 • Szukamy najskuteczniejszych rozwiązań, pozostając wrażliwymi na drugiego człowieka.
 • Uczymy się od najlepszych i korzystamy z aktualnej wiedzy naukowej.
 • Jesteśmy dumni z miejsca, które tworzymy. Tworzymy relacje oparte o współpracę, wzajemne zaufanie i dążenie do ciągłego rozwoju.
 • Kochamy to, co robimy. Wiemy, że dzięki pomocy pojedynczym osobom możemy wiele zmienić.

Nasze osiągnięcia:

Program Przeciwdziałania Młodzieżowej Patologii Społecznej został umieszczony w europejskiej bazie programów EDDRA (Exchange On Drug Demand Reduction Action).

Na naszą działalność rok rocznie otrzymujemy dotacje z Ministerstwa Zdrowia, a lokalnie – z Urzędu Miasta Krakowa i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

3 000 młodych osób i ponad 300 rodziców dotychczas skorzystało z usług Małopolskiego Ośrodka Fundacji Praesterno.

Przeprowadziliśmy prelekcje dotyczące radzenia sobie ze zmianami w okresie dojrzewania podczas godzin wychowawczych dla blisko 15 000 uczniów.

Kompleksowo szkolimy także pedagogów i psychologów szkolnych zwiększając ich kompetencje zawodowe.

Nasze Studium Przeciwdziałania Patologii Społecznej przeznaczone dla naszych przyszłych pracowników oraz osób pracujących w obszarze pomocy psychologicznej wykształciło wielu specjalistów.

Skontaktuj się z nami!

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  Skip to content