Klub młodzieżowy, czyli Twórcza Alternatywa

Klub młodzieżowy, czyli Twórcza Alternatywa uzupełnia waszą pracę na Młodzieżowych Grupach Wsparcia. Uczycie się wychodzić z inicjatywą, wypowiadać na forum, współdziałać z innymi ludźmi. Przy okazji rozwijacie swoje pasje, spędzacie wolny czas z ludźmi w ciekawy sposób, dzielicie się swoimi zainteresowaniami, dyskutujecie itp.

Klub odbywa się codziennie – coraz więcej zajęć prowadzicie Wy. Jest to fantastyczna okazja do zrobienia czegoś wspólnie. Nawet jeśli ktoś nie ma pomysłu na swoje zajęcia, to zawsze może się czegoś dowiedzieć i miło spędzić czas z innymi. Uczycie się podejmować inicjatywę w sprawach ważnych dla społeczności Ośrodka.

Informacje praktyczne:

  • Zajęcia w Klubie odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 20:00.

W zajęciach Klubu uczestniczyć mogą jedynie osoby będące uczestnikami Młodzieżowych Grup Wsparcia oraz korzystające z konsultacji indywidualnych w Fundacji Praesterno.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków (zgodnie z § 5 umowy).

 
Skip to content