Wesprzyj nas

Zostań darczyncą

Prosimy o wsparcie naszej działalności poprzez wpłaty na stałe konto:

Fundacja Praesterno
ul. Czerniakowska 26a/5, 00-714 Warszawa

98 1240 4533 1111 0010 6509 1457
Opis: Darowizna na cele statutowe

Darowizny wykonane przelewem są podstawą do uzyskania ulgi podatkowej.

Prowadzimy także całoroczną zbiórkę publiczną „Wspieramy Młodzież” do 30.06.2016.

Celem jest zbiórka środków na wsparcie i pomoc młodzieży podopiecznej Ośrodków. Pozyskane ze zbiórki środki przeznaczone zostaną na:

1/ Organizację Letnich Obozów Profilaktycznych
2/ Wyrównywanie szans edukacyjnych dla najuboższych podopiecznych Ośrodków: w tym zajęcia kompensacyjno – wyrównawcze, zakup podręczników i pomocy szkolnych
3/ Pomoc dla najuboższych podopiecznych Ośrodków poprzez:
a/ dożywianie młodzieży na zajęciach,
b/ zakup usług i przedmiotów zmniejszających wykluczenie społeczne w tym: zakup usług stomatologicznych, okulistycznych, logopedycznych, zakup odzieży i obuwia, okularów, aparatów słuchowych, środków higieny osobistej, lekarstw, usług kosmetologicznych (niwelowanie zaniedbań i chorób skórnych), usług fryzjerskich, innych, potrzebnych indywidualnym podopiecznym.

 

Do 23.06.2015 prowadziliśmy całoroczną zbiórkę publiczną na:

1/ organizację letniego obozu profilaktycznego
2/ wyrównanie szans edukacyjnych dla najuboższych podopiecznych: zajęcia kompensacyjno – wyrównawcze, zakup podręczników i pomocy szkolnych;
3/ pomoc dla najuboższych podopiecznych poprzez:
– dożywianie młodzieży,
– zakup usług stomatologicznych, okulistycznych, logopedycznych, laryngologicznych,
– zakup odzieży i obuwia, okularów, aparatów słuchowych, środków higieny osobistej, lekarstw, usług kosmetologicznych (niwelowanie zaniedbań i chorób skórnych) itp.

Decyzja nr OC-01.5311.34.2014 z dnia 16.06.2014 wydana przez Prezydenta Miasta Krakowa.

 

Dotacje:

Skip to content