Zapraszamy wszystkich, którzy chcą sprawniej posługiwać się językiem polskim na zajęcia kółka literackiego. Zajęcia prowadzi pani Agnieszka Grochowicz (http://www.agnieszkagrochowicz.wizytowka.pl/). Odbywają się co wtorek od godz. 17.00.