DLA SZKÓŁ

[one_third]

Warsztaty dla klas

Przekazujemy wiedzę dotyczącą tworzenia atmosfery sprzyjającej nawiązywaniu znajomości oraz realizowaniu celów edukacyjnych klasom pierwszym podczas warsztatów integracyjnych. 

Realizujemy również warsztaty tematyczne – w zależności od zgłaszanych potrzeb. Specjalizujemy się w:

  • warsztatach profilaktycznych,
  • zajęciach interwencyjnych w razie sytuacji konfliktowych,
  • warsztatach z zakresu edukacji seksualnej,
  • zajęciach antydyskryminacyjnych,
  • doradztwie zawodowym, itp.
Prowadzimy na lekcjach wychowawczych prelekcje dotyczące wyzwań okresu dojrzewania.

[/one_third]
[one_third]

Szkolenia dla nauczycieli
i pedagogów

Od 1 czerwca 2007 r. Fundacja prowadzi niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli. Prowadzimy szkolenia dla nauczycieli oraz pedagogów z zakresu profilaktyki, a także dotyczące tego, jak ułatwiać klasom integrację. Jesteśmy również otwarci na konkretne potrzeby szkoleniowe zgłaszane przez szkoły.
Prowadzimy prelekcje dla grona pedagogicznego („Wagarujący uczniowie – jak zapobiegać zjawisku.”, „Rola szkoły w dojrzewaniu nastolatka.” itp.)

Szczegóły >>>> 

[/one_third]
[one_third_last]

Spotkania z rodzicami

W ramach zebrań z rodzicami prowadzimy prelekcje dotyczące specyfiki okresu dojrzewania, o tym, jak lepiej rozumieć swoje dziecko, jak z nim rozmawiać oraz o sygnałach świadczących o tym, że nastolatek przeżywa trudności.

[/one_third_last]

Skip to content