Informujemy, że w  okresie 24.06 2014 r. 23.06.2015 r. na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Krakowa (nr zezwolenia OC-1.5311.34.2014 z dnia 16.06.2014 r.) Małopolski Ośrodek Fundacji Praesterno przeprowadził zbiórkę publiczną.

Łączna suma zebranych ofiar pieniężnych: 5387,92 zł

Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki: 643,68 zł w tym: koszty bankowe w kwocie 286,00 zł, zakup puszek kwestarskich, plomb, etykiety w kwocie: 258,68 zł, opłata skarbowa w kwocie: 99,00 zł.

Ofiary ze zbiórki zostały wydatkowane na:

Organizację Letniego Obozu Profilaktycznego (cel 1), w kwocie 1639,60 zł

Wyrównywanie szans edukacyjnych dla najuboższych podopiecznych Ośrodka: zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze, zakup podręczników i pomocy szkolnych (cel 2), w kwocie 638,22 zł

Pomoc dla najuboższych podopiecznych Ośrodka (cel 3), w kwocie 2466,22 zł

Naszym Darczyńcom i Przyjaciołom serdecznie dziękujemy!