Pod  roku wzięliśmy udział w akcji organizowanej przez firmę Sabre – Give Together 2014. W jej ramach pracownicy zebrali pieniądze dla kilkunastu organizacji, w tym także dla nas. Za przekazane fundusze organizujemy pomoc dla najuboższych podopiecznych Ośrodka. To już trzeci raz, gdy Pracownicy Sabre pomagają Ośrodkowi. Za całą pomoc i wsparcie serdecznie dziękujemy!

logo-sabre-—-kopia1