profnet

 

 

Przedstawiciele Małopolskiego Ośrodka Fundacji Praesterno wzięli udział w konferencji: „Programy rekomendowane, szansa czy bariera profilaktyki uzależnień” organizowanej przez Fundację Praesterno, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach programu PROFNET finansowanego przez Fundację Batorego.

Na stronie http://www.profnet.org.pl/konferencja/ znajduje się videorelacja z konferencji. Zapraszamy do obejrzenia.

Szczegóły na stronie: http://www.profnet.org.pl/

Celem programu Profnet jest wzmocnienie i integracja sektora organizacji pozarządowych realizujących profilaktykę uzależnień.

Bezpłatna oferta dla organizacji prowadzących profilaktykę:

  • finansowanie superwizji zespołu realizatorów
  • pomoc w przeprowadzeniu audytu zgodności funkcjonowania organizacji z obowiązującymi przepisami
  • pomoc w przeprowadzeniu ewaluacji realizowanych programów
  • pomoc w przygotowaniu aplikacji do Bazy programów rekomendowanych dla organizacji realizujących własne programy
  • szkolenia dla realizatorów profilaktyki.