SZKOŁA MŁODYCH RATOWNIKÓW

[two_third]

Serdecznie zapraszamy krakowskie szkoły podstawowe i gimnazja do udziału w jesiennym projekcie Szkoła Młodych Ratowników, który skierowany jest przede wszystkim do uczniów klas szóstych oraz krakowskich gimnazjalistów. Założeniem programu jest przeszkolenie młodzieży w podstawowym zakresie udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia.

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie obejmuje część teoretyczną z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych
i praktyczną z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu: fantomy resuscytacyjne BLS oraz treningowe automatyczne defibrylatory zewnętrzne AED. Szkolenie trwa łącznie 3 godziny dydaktyczne (3 x 45 min.).

Część teoretyczna:

 • rozpoznanie potencjalnych źródeł zagrożenia;
 • przyczyny utraty przytomności;
 • najczęstsze przyczyny zatrzymania krążenia;
 • kiedy i jak wzywać pomoc;
 • znaczenie właściwej objętości oddechów ratowniczych i czas ich trwania;
 • znaczenie prawidłowego ułożenia rąk na mostku podczas uciskania klatki piersiowej;
 • stosunek uciśnięć klatki piersiowej do oddechów ratowniczych;
 • znaczenia wczesnej defibrylacji w wypadku zatrzymania krążenia;
 • warunki użycia AED;
 • uwarunkowania prawno-medycznych dotyczące użycia AED;
 • znaczenie profilaktyki w zapobieganiu chorobom serca
 • postępowanie w przypadkach zadławień;
 • postępowanie w przypadkach silnych krwawień;
 • postępowanie w przypadkach wypadków komunikacyjnych;
 • postępowanie w przypadkach złamań.

 Część praktyczna:

 • Prawidłowa i samodzielna ocena stanu osoby nieprzytomnej;
 • Prawidłowa i samodzielna ocena sytuacji zagrożenia życia oraz odpowiednie na nią reakcja;
 • Poprawne, samodzielne wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej w pozorowanym zdarzeniu na fantomie resuscytacyjnym, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji;
 • Układanie poszkodowanego nieprzytomnego, lecz oddychającego w pozycji bezpiecznej.

Umiejętności zdobyte na kursie – pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia życia, pozwalają osobie przeszkolonej podjąć szybką i zdecydowaną akcję ratunkową, która zwiększa szanse na przeżycie  poszkodowanego. Wielokrotnie powtarzane w czasie kursu ćwiczenia podnoszą pewność siebie w sytuacji stresowej i utrwalają prawidłowy schemat postępowania. Dzięki temu uczestnik kursu, będzie umiał szybko zagregować i niemal instynktownie podjąć czynności ratujące życie.

Każdy z przeszkolonych uczniów otrzyma także publikację „Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia życia”, aby w takich potencjalnych sytuacjach móc szybko zareagować. Mamy nadzieję, że wiedza ta przekazana zostanie również najbliższym, rodzicom, dziadkom, czy znajomym. Główny nacisk w realizowanym projekcie położony jest aspekt praktyczny, tak aby każdy uczeń mógł wykonać praktyczne ćwiczenia na odpowiednim sprzęcie i pod okiem czujnego instruktora, korygującego potencjalne niedociągnięcia. Czekamy na zgłoszenia!

[/two_third]

[one_third_last]

REALIZACJA:

RATOWNICY

DOTACJE:


[/one_third_last]

Skip to content