Trwa nabór na bezpłatne szkolenie dla nauczycieli i wychowawców klas w szkołach ponadpodstawowych „Skuteczny Wychowawca”. Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, którzy mimo niesprzyjających warunków systemowych chcą wejść w kontakt z uczniami i wpłynąć na nich w konstruktywny sposób. Celem szkolenia jest wyposażenie w wiedzę i umiejętności pozwalające na przeciwdziałanie występowaniu destrukcyjnych form zachowania w klasie – lepsze rozumienie młodych ludzi; mechanizmów, które kierują funkcjonowaniem młodzieży w grupie itp.
Szczegóły >>>