OBÓZ PROFILAKTYCZNY 2015

 Szanowni Państwo,

zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc  w realizacji Obozu poprzez wpłaty darowizn. Środki prosimy wpłacać na konto:

Małopolski Ośrodek Fundacji Praesterno
Al. Pokoju 7, 31-548 Kraków
[konto nieaktualne]
Opis: Darowizna na cele statutowe – Letni Obóz Profilaktyczny

 

1.       Kim są uczestnicy Obozu?

Są to młodzi ludzie w wieku od 14 do 20 lat, którzy w ciągu roku szkolnego uczestniczyli w programie Ośrodka.

2.       Co dzieje się na Obozie?

Młodzież  trenuje umiejętności nabyte podczas całorocznej pracy, wykorzystuje wiedzę o budowaniu relacji w nowych, intensywnych kontaktach społecznych. Trzy razy dziennie odbywają się zajęcia zorganizowane. Organizujemy zwykle dwa dni wycieczkowe z atrakcjami. Stacjonarnie odbywają się:

  • zajęcia integracyjne i inne warsztaty psychologiczne,
  • dyskusyjne spotkania w małych grupach (tematy dobierane do potrzeb uczestników),
  • zajęcia aktywizujące: warsztaty liderskie, autoprezentacji, debaty oksfordzkie i in.,
    warsztaty tematyczne (plastyczne, taneczne, teatralne, fotograficzne i in.),
  • zajęcia  plenerowe (paintball, podchody, gry terenowe),
  • rozgrywki sportowe,
  • konsultacje indywidualne dla podopiecznych,
  • spotkania społeczności obozowej.
3. Kiedy i gdzie odbywa się Obóz oraz przez kogo jest współfinansowany?

Obóz odbędzie się w dniach 30 czerwca – 9 lipca 2015. Jedziemy do Ośrodka Kolonijno-Wczasowego UMK, do Gołkowic Górnych (k. Starego Sącza). Większość środków potrzebnych do zorganizowania Obozu pozyskujemy ze  środków publicznych, przyznawanych na drodze konkursowej.

4. Dlaczego zwracamy się z prośbą o darowizny na Obóz?

Nigdy jeszcze nie udało nam się pozyskać ze źródeł publicznych środków w pełni wystarczających do pokrycia kosztów Obozu. Aby go zrealizować musimy pozyskiwać dodatkowe środki z innych źródeł. Uważamy, że na ten Obóz powinni pojechać wszyscy podopieczni bez względu na poziom zamożności rodziny.

5. Dlaczego uznajemy, że  warto co roku organizować Obóz?

Obóz jest największą atrakcją naszych Ośrodków. Młodzież czeka na Obóz, opowiada sobie legendy o nim. Uczestnictwo w Obozie intensyfikuje pracę nad sobą (powód merytoryczny). I są to po prostu momenty, kiedy młodzi mogą poczuć się naprawdę szczęśliwi.


Relacje uczestników z Obozów…

Zespół Małopolskiego Ośrodka Fundacji Praesterno

 

Skip to content