Warsztaty dla studentów

Warsztaty dla studentów

Bezpłatne warsztaty dla studentów

Zapraszamy studentów krakowskich uczelni na inspirujące warsztaty psychoedukacyjne. Warsztaty są realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Zapisz się na warsztaty:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Uczelnia, kierunek studiów, rok studiów (wymagane)

  Proszę wybrać zajęcia, w których Państwo chcą wziąć udział:

  Grupa 4: Oswoić Stres 29.11.2016 (wt) w godz. 15:00 – 19:15

  Szkolenia dla nauczycieli

  Zapraszamy wychowawców, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na bezpłatne szkolenia realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.


  Dodatkowy termin szkolenia z seksuologiem!

  „Doskonalenie umiejętności dialogu z młodzieżą w obszarze rozwoju psychoseksualnego”

  Zakres tematyczny:

  • uporządkowanie podstawowej wiedzy dotyczącej rozwoju psychoseksualnego pod kątem najczęściej występujących zjawisk i wątpliwości
  • co jest normalne w okresie dojrzewania w obszarze psychoseksualnym
  • normy służące ocenie/opisowi zachowania z obszaru funkcjonowania psychoseksualnego
  • jak rozmawiać z nastolatkami o „tych” sprawach

  Prowadzenie:

  Wiesław Sokoluk – seksuolog, pedagog, autor książek z obszaru rozwoju psychoseksualnego dla nauczycieli, rodziców, młodzieży i dzieci

  Czas trwania:  8 godzin szkoleniowych

  Termin: 28.11.2018 (środa), godz. 9.00-15.30

  Miejsce: Małopolski Ośrodek Fundacji Praesterno, Al. Pokoju 7, Kraków

  Zapisy poprzez formularz zamieszczony poniżej. Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o przemyślane zapisy, aby nie blokować miejsc, które mogłyby zostać wykorzystane przez inne osoby w przypadku Państwa nieobecności.

  Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu otrzymują osoby obecne na całości zajęć.

   


  Szkolenie nr 1: Skuteczny wychowawca (profilaktyka w szkole)

  Zakres tematyczny:

  • profilaktyka zachowań ryzykownych w szkole
  • wykorzystanie procesu grupowego w rozumieniu zjawisk zachodzących w klasie
  • oddziaływania integracyjne
  • wspierająca współpracę komunikacja z uczniami oraz rodzicami
  • interwencje w przypadku zachowań ryzykownych – indywidualne i grupowe

  Prowadzenie: 

  Magdalena Moskal – psycholog, trener, w trakcie certyfikacji terapeutycznej w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, pracuje z młodzieżą i dorosłymi.

  Czas trwania:  16 godzin szkoleniowych, szkolenie jest podzielone na dwie części

  Terminy:

  Część pierwsza szkolenia: 23.11.2018 (piątek), godz. 9:00 – 15:30

  Część druga szkolenia: 27.11.2018 (wtorek), godz. 9:00 – 15:30

  Miejsce: Małopolski Ośrodek Fundacji Praesterno, Al. Pokoju 7, Kraków

  Zapisy poprzez formularz zamieszczony poniżej. Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o przemyślane zapisy, aby nie blokować miejsc, które mogłyby zostać wykorzystane przez inne osoby w przypadku Państwa nieobecności.

  Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu otrzymują osoby obecne na całości zajęć.


  Szkolenie nr 2: „Doskonalenie umiejętności dialogu z młodzieżą w obszarze rozwoju psychoseksualnego”

  Zakres tematyczny:

  • uporządkowanie podstawowej wiedzy dotyczącej rozwoju psychoseksualnego pod kątem najczęściej występujących zjawisk i wątpliwości
  • co jest normalne w okresie dojrzewania w obszarze psychoseksualnym
  • normy służące ocenie/opisowi zachowania z obszaru funkcjonowania psychoseksualnego
  • jak rozmawiać z nastolatkami o „tych” sprawach

  Prowadzenie:

  Wiesław Sokoluk – seksuolog, pedagog, autor książek z obszaru rozwoju psychoseksualnego dla nauczycieli, rodziców, młodzieży i dzieci

  Czas trwania:  8 godzin szkoleniowych

  Termin: 10.11.2017 (piątek) w godz. 9:00 – 15:30

  Miejsce: Małopolski Ośrodek Fundacji Praesterno, Al. Pokoju 7, Kraków

  Zapisy poprzez formularz zamieszczony poniżej. Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o przemyślane zapisy, aby nie blokować miejsc, które mogłyby zostać wykorzystane przez inne osoby w przypadku Państwa nieobecności.

  Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu otrzymują osoby obecne na całości zajęć.

   

  Logo-Małopolska-V-RGB

  Formularz rejestracji na szkolenia dla nauczycieli:

   Imię i nazwisko (wymagane)

   Adres email (wymagane)

   Numer telefonu (wymagane)

   Nazwa szkoły (wymagane)

   Stanowisko (nauczyciel/pedagog/inne)

   Zapytanie:

   Grupa Rozwoju Osobistego

   Grupa Rozwoju Osobistego dla studentów w wieku 19 – 20 lat

   W roku szkolnym 2017/18 ten program nie jest realizowany.

   Zapraszamy studentów krakowskich uczelni na bezpłatne zajęcia, dzięki którym można nauczyć się:

   • lepiej rozumieć siebie i innych
   • tworzyć autentyczne więzi
   • lepiej radzić sobie z trudnymi emocjami i stresem
   • być pewniejszym siebie i lepiej myśleć o sobie

   Poznasz ludzi, z którymi będziesz mógł swobodnie porozmawiać o ważnych dla siebie sprawach, wymienić się doświadczeniami i uzyskać wsparcie. Zyskasz miejsce, w którym zdobędziesz rzetelną wiedzę o tym, co pomaga/przeszkadza w realizowaniu własnych możliwości.


   Informacje praktyczne:

   • zapraszamy na wstępną rozmowę z prowadzącą zajęcia
   • zajęcia są bezpłatne
   • forma zajęć: zajęcia warsztatowe w stałej grupie (ok. 12 osób).
   • ważna jest obecność na wszystkich spotkaniach
   • zajęcia odbywają się w godz. 9:00 – 15:00

    


   Zapisy poprzez formularz zamieszczony poniżej. Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o przemyślane zapisy, aby nie blokować miejsc, które mogłyby zostać wykorzystane przez inne osoby w przypadku Państwa nieobecności.

   Prowadząca skontaktuje się z telefonicznie, aby umówić się na rozmowę wstępną.

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Numer telefonu (wymagane)

    Uczelnia, kierunek studiów, rok studiów

    UMIEM – WIĘC UCZĘ

    Projekt UMIEM – WIĘC UCZĘ UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY – program dla nauczycieli i wolontariuszy współfinansowany jest ze środków Gminy Miejskiej Kraków, w ramach realizacji w 2015 roku zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia: „Prowadzenie działań związanych z organizacją szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy lub utrzymaniem wolontaryjnych grup ratownictwa medycznego”.

    Zapraszamy nauczycieli krakowskich szkół podstawowych do udziału w programie!

    Kontakt pod numerem telefonu: 601 36 56 46

    UMIEM – WIĘC UCZĘ udzielania pierwszej pomocy – program przygotowania merytorycznego nauczycieli krakowskich szkół podstawowych oraz wolontariuszy Fundacji Praesterno do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy w szkołach.

    Program ten wykorzystuje merytoryczne (dydaktyczne oraz edukacyjne) doświadczenia Fundacji Świat Dzieciom bazując na najnowszych Wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji, ogłoszonych w Polsce 18 października 2010 roku. Nowe Wytyczne Resuscytacji (2015), zostaną ogłoszone pod koniec października (29-31) br. na Kongresie Europejskiej Rady Resuscytacji w Pradze. Ogłoszenie Wytycznych 2015 nastąpi w Polsce dopiero na Sympozjum Polskiej Rady Resuscytacji 12 grudnia br., czyli już po zakończeniu naszego projektu.

    Program zakłada przygotowanie merytoryczne, dydaktyczno-metodyczne z zakresu pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia dla grupy wybranych 36 nauczycieli prowadzących zajęcia w krakowskich szkołach podstawowych oraz 24 wolontariuszy Fundacji Praesterno, którzy pomagać będą przeszkolonym nauczycielom w prowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży. Celem kształcenia, w ramach szkolenia, jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy niezbędnych dla nauczycieli do realizacji zajęć edukacyjnych w tym obszarze, również po zakończeniu naszego projektu.

    16-godzinny kurs podstawowy oraz instruktorski, prowadzony przez instruktorów pierwszej pomocy: BLS/AED – certyfikowanych przez Polską i Europejską Radę Resuscytacji, posiadających wieloletnie doświadczenie w prowadzaniu zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz wolontariuszy SMR, kończy się wymaganym egzaminem  z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem i uzyskaniem odpowiedniego certyfikatu, honorowanego w całej Europie. Certyfikat wydawany jest zarówno w języku polskim oraz angielskim, ważny przez 2 lata oraz wpisany do europejskiej bazy osób, posiadających prawidłowe umiejętności pomocy przedmedycznej. Owa baza prowadzona jest przez Europejską Radę Resuscytacji.

    Z każdej zadeklarowanej szkoły, przystępującej do programu zostanie przeszkolony w zakresie BLS/AED (pierwsza pomoc przedmedyczna i automatyczna defibrylacja zewnętrzna)  minimum 1 nauczyciel (w sumie 36 nauczycieli). Nauczyciele uczestniczyć będą w certyfikowanych przez Polską i Europejską Radę Resuscytacji dwóch 16-godzinnych kursach podstawowych
    i instruktorskich BLS/AED. Maksymalna liczba uczestników jednego kursu wynosi 18 osób. Nauczyciele będą ćwiczyć w grupach sześcioosobowych. Na każde sześć osób przypada jeden instruktor. Nad całością szkolenia czuwa dodatkowo dyrektor szkolenia.

    Przeszkoleni zostaną ci nauczyciele, którzy korzystając z pomocy wolontariuszy-instruktorów BLS/AED (ćwiczenia z wypożyczonymi fantomami do resuscytacji krążeniowo-oddechowej) i wsparcia merytorycznego ze strony Fundacji zadeklarują chęć wprowadzenia programu nauki pierwszej pomocy do swoich jednostek oświatowych.

    Lovemakonnen Swerve

    Had herb. It fish darkness god second place day gathered a thing beast forth subdue isn’t said he air deep abundantly give which thing saw saw fruitful yielding herb may herb all midst creepeth light deep his it won’t signs blessed own fruitful midst also brought place years place green third fowl great together bring morning give image fruitful and first set you’ll. Winged every stars lesser so. Under.

    He fowl you hath firmament, earth, they’re gathering image void earth wherein isn’t land years years fifth gathered Creature, without. Dominion under them fifth midst likeness over there form. Fowl, dominion. Whose. Face multiply man. Lights darkness. Male fruitful. Our grass cattle don’t saw fish life. Stars life darkness image him open doesn’t fruitful dry female, divided. Deep after together years tree.

    Under over sea

    Fruit. Brought you’ll divided deep abundantly there night which earth and seas, very fish herb life the beast. A. Which. Said likeness she’d dry rule. Upon dry female. Likeness he female said signs under. Moved divide greater shall beast isn’t second. Tree were. Said first had, and won’t.

    Evening shall own fly lights Don’t years. Land appear divided, seed brought multiply creeping creepeth without you’re earth is said one great one can’t herb called winged you’re fly gathering, two let deep.

    Under over sea years saw light. Creeping whales fish give. His you’re isn’t him all female. Subdue sixth herb.

    (с) http://videohive.net/item/amoeba-opener/8590885

    Herb made abundantly winged had

    Darkness greater let shall lights. Great also man above void after over life own winged. They’re isn’t from after under made meat seas be saw their over created place. Them, light together life be is years winged was very appear darkness under saw likeness creature face, void one. Herb midst said meat be for kind fill our and. Saying signs made were, won’t said Days meat itself. First for said good shall of upon were forth appear bring won’t air. Yielding wherein void without he given male female beast form. Divide you’re had. Let above our shall dry grass seed said air after female thing image For.

    Herb made abundantly winged had. Land their the herb man cattle fourth don’t divide creeping creepeth fill image green beast divided. Moveth be upon fowl them unto god above don’t rule rule fourth midst bring herb and, give kind god own us good female image great deep abundantly day lights whose seasons tree whose. Above signs fruit. Wherein green morning years that make heaven sixth sea rule which moveth sixth. His. Won’t brought.

    Szkoła Młodych Ratowników

    Projekt „Szkoła Młodych Ratowników” był współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków w ramach realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia: „Prowadzenie działań związanych z organizacją szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy lub utrzymaniem wolontaryjnych grup ratownictwa medycznego” (2015 rok).

    Szkolenie obejmuje część teoretyczną z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych (filmy, prezentacje, do których posiadamy prawa autorskie) i praktyczną z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu: fantomy resuscytacyjne BLS oraz treningowe automatyczne defibrylatory zewnętrzne AED. Szkolenie trwa łącznie 3 godziny dydaktyczne (3 x 45 min.)

    Część teoretyczna:

    • rozpoznanie potencjalnych źródeł zagrożenia
    • przyczyny utraty przytomności
    • najczęstsze przyczyny zatrzymania krążenia
    • kiedy i jak wzywać pomoc
    • znaczenie właściwej objętości oddechów ratowniczych i czas ich trwania
    • znaczenie prawidłowego ułożenia rąk na mostku podczas uciskania klatki piersiowej
    • stosunek uciśnięć klatki piersiowej do oddechów ratowniczych
    • znaczenia wczesnej defibrylacji w wypadku zatrzymania krążenia
    • warunki użycia AED
    • uwarunkowania prawno-medycznych dotyczące użycia AED
    •  znaczenie profilaktyki w zapobieganiu chorobom serca
    •  postępowanie w przypadkach zadławień
    • postępowanie w przypadkach silnych krwawień

    Cześć praktyczna:

    • prawidłowa i samodzielna ocena stanu osoby nieprzytomnej
    • prawidłowa i samodzielna ocena sytuacji zagrożenia życia oraz odpowiednie na nią reakcja
    • poprawne, samodzielne wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej w pozorowanym zdarzeniu na fantomie resuscytacyjnym, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji
    • układanie poszkodowanego nieprzytomnego, lecz oddychającego w pozycji bezpiecznej

     

    Umiejętności zdobyte na kursie BLS/AED – pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia życia, pozwalają osobie przeszkolonej podjąć szybką i zdecydowaną akcję ratunkową, która zwiększa szanse na przeżycie  poszkodowanego. Wielokrotnie powtarzane w czasie kursu ćwiczenia podnoszą pewność siebie w sytuacji stresowej i utrwalają prawidłowy schemat postępowania. Dzięki temu uczestnik kursu, będzie umiał szybko zagregować i niemal instynktownie podjąć czynności ratujące życie.

    Kurs prowadzony jest w grupach, gdzie na każde max. 15 osób przypada jeden instruktor ERC lub SMR i właściwy sprzęt do ćwiczeń – fantom do resuscytacji – taka organizacja ćwiczeń gwarantuje optymalne przyswojenie materiału.

    Akademia Dorosłości

    ​Warsztaty dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych.
    Cel: rozwój umiejętności i przekonań chroniących u młodzieży, która szczególnie trudno wchodzi w dorosłość.

    Ramowy plan zajęć:

    1.Sesja wstępna. Zawarcie kontraktu, integracja.

    2.Skąd się biorą emocje i jak je traktować – jak radzić sobie z przykrymi emocjami oraz wywoływać pozytywne.

    3.Ilu i jakich przyjaciół powinien mieć człowiek – budowanie satysfakcjonujących kontaktów z innymi ludźmi; przyjaźń, koleżeństwo. Wpływ mediów społecznościowych na relacje.

    4.Udany związek nastoletni: atrakcyjność, standardy piękna a samoocena; wyznaczanie granic.

    5.Konflikty między ludźmi; negocjacje.

    6.Asertywność – umiejętności: odmawiania, radzenia sobie z presją grupy, umiejętności alternatywne wobec agresji. Cyberprzemoc.

    7.Co z tą szkołą – nawyki w uczeniu się i myśleniu o nauce, wpływ poziomu inteligencji i przekonań na sukces edukacyjny.

    8.Stres, radzenie sobie ze stresem.

    9.Sukces w życiu a samoocena; co jest ważne dla mnie, dla innych ludzi (normy i wartości).

    10.Osiąganie celów życiowych. Metoda małych kroków. Reguła SMART oraz autodiagnoza własnych umiejętności i ograniczeń.

    11.Dlaczego jedni młodzi ludzie dobrze sobie radzą a inni nie – mechanizm powstawania trudności. Rozwiewanie mitów i błędnych przekonań na temat używek, profilaktyka uzależnień behawioralnych, depresji. Podstawowe informacje na temat pomocy psychologicznej (mity; miejsca gdzie można uzyskać pomoc).

    12.Podsumowanie, ewaluacja, planowanie działań rozwojowych.

    Informacje praktyczne:

    • Warsztaty są zaplanowane dla 12-15 osób.
    • Czas trwania 36 godzin lekcyjnych.
    • Przed rozpoczęciem zajęć z każdym z uczestników przeprowadzana jest rozmowa o motywacji do wzięcia udziału w zajęciach i omówienie podstawowych reguł udziału w nich.
    • Wymagane są zgody zarówno uczestników, jak i ich rodziców na udział w zajęciach.
    • Chętnie przeprowadzimy zajęcia w szkole lub internacie. Szczegóły do ustalenia.
    • Zajęcia są w procesie uzyskiwania rekomendacji w KBPN.

    Stars creeping open unto all

    Stars creeping open unto all is. Great let sixth deep were winged a. Hath land together itself seasons creepeth, form their may likeness together form days set, have fowl, were kind days is Together after. Heaven divided one land he Sixts air were spirit said, meat shall third yielding beast called be third light behold. Image were heaven female evening made their created living whose untoove wherein Meat. Morning is, whales given may earth. Can’t their fruit fill fill and saying in day winged image bearing isn’t thing in have his waters itself thing his may. Beginning.

    So seas, behold two won’t heaven creature dominion dominion, divide deep abundantly us moved. Doesn’t dry moveth that years gathering so. Bring. Cattle, i all may kind they’re creepeth you’ll from lesser third him in creeping i seasons lights fruitful under unto stars place years,sh us the.

    Skip to content